Zamówienie na hologramy

Zamówienie na hologramy

Jeśli przed złożeniem zamówienia chcieliby Państwo otrzymać próbki hologramów, prosimy o kontakt tel./fax (0 22) 751 10 46, e-mail: info@etykiety.org.pl. Próbki można również otrzymać w siedzibie firmy: ul. Kościuszki 5, 05-092 Łomianki, mapa dojazdu...

Zamówienie na hologramy FENIX / KINEMAX / ROZETA / MIEDZIANY
- hologramy_FKRM.pdf

Zamówienie na hologramy o indywidualnym wymiarze lub na tachografy:
- hologramy_INDY.pdf

Ogólne warunki zamówienia

1. Zamawiający zleca wykonanie hologramów i druków ścisłego zarachowania firmie POLPLAST S.C. według następujących zasad.

2. Oferowane przedmioty to hologramy, plomby gwarancyjne i druki ścisłego zarachowania takie jak: dyplomy, karty dostępu, identyfikatory, karnety, karty gwarancyjne itp.

3. Zlecane prace realizujemy możliwie szybko. Termin realizacji zlecenia liczy się od daty zatwierdzenia projektu przez zamawiającego. Termin realizacji może się wydłużyć o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Wykonawcy.

4. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do wykonania prac i projektów, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. W przypadku gdy prace lub projekty wymagają dodatkowego przygotowania przed wykonaniem, firma POLPLAST S.C. dokonuje korekty za dodatkową opłatą uzgodnioną ze Zleceniodawcą.

5. Wysyłka realizowana jest przez firmę kurierską. Koszt przesyłek prac i projektów ponosi Zleceniodawca. Firma POLPLAST nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców. Na życzenie i koszt Klienta przesyłka może zostać ubezpieczona. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem kuriera. Osobiście towar można odebrać w siedzibie firmy (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, tel. (0 22) 751 10 46) POLPLAST S.C., ul. Kościuszki 5, 05-092 Łomianki k/Warszawy.

6. Klienci dokonują płatności gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki lub dokonują 100% przedpłaty. Stali Klienci posiadający odroczone terminy płatności regulują swoje należności przelewem bankowym w ustalonym terminie. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto.

7. Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu. Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.).

8. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z próbkami dostarczonymi przez firmę POLPLAST S.C. i zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca folia holograficzna, druk sitodrukowy, druk termotransferowy, druk offsetowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub wykonania tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

Zleceniodawca składając zamówienie zgadza się na powyższe zasady współpracy.
Informacje: tel./fax (0 22) 751 10 46

Powrót do oferty...

Polplast S.C.
ul. Kościuszki 5, 05-092 Łomianki
tel./fax +48 22 751 10 46
info@etykiety.org.pl
mapa strony